Trang 1584, kết quả từ 15831 tới 15840 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Trần Mỹ Dưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Mỹ Dưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Tộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Tộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 13/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Thị Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 23/4/1975, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Trần Tàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Tàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 31/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Ngọc Yên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Yên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 9/12/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Kỹ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kỹ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 14/10/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hữu Dân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hữu Dân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 16/7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Nhanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nhanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...157915801581158215831584158515861587...74341