Trang 1585, kết quả từ 15841 tới 15850 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng chí : Tao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí : Tao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhanh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Võ Toản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Toản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Đoàn Cảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Cảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 30/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Thuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Thuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 3/2/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đồng chí: Chính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Chính, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hoàng Sĩ Ai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Sĩ Ai, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Là

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Là, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 25/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Minh Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Minh Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng chí : Di

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí : Di, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...158015811582158315841585158615871588...74341