Trang 1586, kết quả từ 15851 tới 15860 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đồng chí : Giao

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí : Giao, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đồng chí: Định

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Định, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thậm, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Kít

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kít, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 25/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đồng chí: Tịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Tịnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 19/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Đĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sỹ Đĩnh, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đồng Chí: Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí: Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Danh Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Danh Dự, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Đồng chí: Thới

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Thới, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...158115821583158415851586158715881589...74341