Trang 1588, kết quả từ 15871 tới 15880 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Giặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Giặc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 4/4/1974, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Minh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 22/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Kiên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đồng chí: Chút

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Chút, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Thị Tranh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thị Tranh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 30/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 17/3/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Ngọc Tặng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Tặng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...158315841585158615871588158915901591...74341