Trang 1587, kết quả từ 15861 tới 15870 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phan Xuân Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Xuân Đàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 26/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đồng Chí : Kim

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí : Kim, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đồng Chí : Hồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng Chí : Hồng, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Thế Hợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thế Hợi, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Công Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quang Câu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Câu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/1/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Văn Năm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Năm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 31/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Khánh Ngạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khánh Ngạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đồng chí: Hốt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đồng chí: Hốt, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Văn Xuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Xuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 1/7/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...158215831584158515861587158815891590...74341