Trang 1589, kết quả từ 15881 tới 15890 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đòi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đòi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 3/4/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Khả

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khả, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 8/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Bình Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 13/5/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hoàng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hoàng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 8/7/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Quang Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 9/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Vĩ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Vĩ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 22/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Vẫn Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Vẫn Nhẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 19/5/1971, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Trần Quang Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 6/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...158415851586158715881589159015911592...74341