Trang 1590, kết quả từ 15891 tới 15900 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thanh Kiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh Kiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 26/11/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhận

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhận, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trần Bình Xu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bình Xu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 6/9/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tuỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tuỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Khánh Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khánh Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 10/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Thanh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thanh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 5/2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Khánh Phạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khánh Phạn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Văn Trắc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Trắc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...158515861587158815891590159115921593...74341