Trang 1591, kết quả từ 15901 tới 15910 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Thanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 5/8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trần Viết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Viết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 1/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Tuynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tuynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 4/4/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 25/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Kiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 14/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Thị Dịu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Dịu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 3/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Ngọc Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Sung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Sung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 13/1/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Võ Thị Dĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Dĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 3/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Quang Lữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Lữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...158615871588158915901591159215931594...74341