Trang 1593, kết quả từ 15921 tới 15930 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đoàn Ngọc Trong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Ngọc Trong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Thị Sành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Sành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 9/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Võ Cháu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Cháu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Quang Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Quang Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1/11/1961, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Quýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Quýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Đán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 3/2/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Miêng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Miêng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 7/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Vịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Vịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 20/5/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Bân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Bân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 12/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Luyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Luyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 16/5/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...158815891590159115921593159415951596...74341