Trang 1592, kết quả từ 15911 tới 15920 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Ngọc Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Ngọc Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 19/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 19/3/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thị Thục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Thục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 2/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Gián

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Gián, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 18/6/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phố

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phố, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Ngộ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngộ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tuý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 21/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Cương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Cương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trần Thị Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...158715881589159015911592159315941595...74341