Trang 1594, kết quả từ 15931 tới 15940 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Chiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chiến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 20/8/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Ngọc Tửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Tửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 3/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Mậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trần Thị Ngân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Ngân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 5/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Trinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 11/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đỗng Quy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 19/10/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 25/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 9/1/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1985, hiện đang yên nghỉ tại Châu Thành - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...158915901591159215931594159515961597...74341