Trang 1595, kết quả từ 15941 tới 15950 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 25/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại Lương Phú - Xã Lương Phú - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Lê Xuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 10/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Huân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Huân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 10/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hảo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hảo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhẩn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhẩn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 21/11/1968, hiện đang yên nghỉ tại Quới Sơn - Xã Quới Sơn - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Lê Văn Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 5/9/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Dịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...159015911592159315941595159615971598...74341