Trang 1596, kết quả từ 15951 tới 15960 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Mụn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Mụn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 9/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Tri Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tri Bửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Nuôi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Nuôi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 1/11/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Yêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Yêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 27/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 13/10/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xướng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 22/11/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 3/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Hoằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Hoằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 14/3/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...159115921593159415951596159715981599...74341