Trang 1597, kết quả từ 15961 tới 15970 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Ngọc Kính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ngọc Kính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 25/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Bách

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Bách, nguyên quán chưa rõ, sinh 1908, hi sinh 15/8/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Thạch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thạch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 3/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Minh Tứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Minh Tứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 11/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Ngọc Vui

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Ngọc Vui, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Lạng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Lạng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1928, hi sinh 17/3/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Thanh Lộc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Lộc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Lượng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lượng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Biểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Biểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 3/5/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...159215931594159515961597159815991600...74341