Trang 1598, kết quả từ 15971 tới 15980 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Ngọc Dụng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngọc Dụng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/9/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Liễu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Liễu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 20/11/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sở

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Sở, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 21/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Xuân Cư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Cư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 24/4/1980, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Sỏi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sỏi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/2/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗng Quang Đá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quang Đá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 23/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Thảnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thảnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 10/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đỗng Minh Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Minh Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 19/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Hồng Phong

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồng Phong, nguyên quán chưa rõ, sinh 1956, hi sinh 22/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Noãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Noãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...159315941595159615971598159916001601...74341