Trang 1599, kết quả từ 15981 tới 15990 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Dư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Dư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 5/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Ngung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Ngung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Thị Bồn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Bồn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 15/11/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Hồi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hồi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 25/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Gián

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Gián, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 7/6/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Võ Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 5/5/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Khảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1958, hi sinh 21/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Kiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Kiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 29/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Trung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Trung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 10/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...159415951596159715981599160016011602...74341