Trang 1600, kết quả từ 15991 tới 16000 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Văn Sơn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Sơn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 15/7/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Văn Thiện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thiện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/4/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thị Kiểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thị Kiểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 11/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Võ Được

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Được, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 15/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Võ Kiệm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Kiệm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 31/10/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Thị Điệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Điệt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Võ Niên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Niên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 14/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại Miểu Điền - Xã Tân Lợi Thạnh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhẫn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhẫn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/3/1968, hiện đang yên nghỉ tại An Thới - Xã An Thới - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/2/1982, hiện đang yên nghỉ tại Giồng Trôm - Xã Tân Thanh - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...159515961597159815991600160116021603...74341