Trang 1601, kết quả từ 16001 tới 16010 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Võ Thị Em

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Thị Em, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 24/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Võ Anh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Anh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 8/2/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1973, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Võ Sáng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Sáng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 9/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/8/1968, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Cự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Cự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 25/9/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Đoàn Dỏng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Dỏng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 11/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Dịnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Dịnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 31/10/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đoàn Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 20/9/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Võ Văn Thiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Văn Thiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 9/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...159615971598159916001601160216031604...74341