Trang 1603, kết quả từ 16021 tới 16030 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thanh Tùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đoàn Mậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Mậu, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Tha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Tha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 24/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Tiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Tiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 17/3/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗng Hựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Hựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 22/10/1971, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Lăng - Xã Triệu Lăng - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Trường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 7/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 15/1/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Thị Niềm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Niềm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Lịch

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lịch, nguyên quán chưa rõ, sinh 1938, hi sinh 12/6/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Dương Thị Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Thị Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...159815991600160116021603160416051606...74341