Trang 1604, kết quả từ 16031 tới 16040 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Xuy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Xuy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Chí Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Chí Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 28/3/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trương Liệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Liệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Dương Đình Tư

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Tư, nguyên quán chưa rõ, sinh 1957, hi sinh 2/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 20/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Ngô Đăng Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đăng Thái, nguyên quán chưa rõ hi sinh 31/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 24/8/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 9/9/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Quang Mô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Mô, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 15/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Trực

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trực, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 2/2/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...159916001601160216031604160516061607...74341