Trang 1605, kết quả từ 16041 tới 16050 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Xuân Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Tân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Huynh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hà Văn Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Hùng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Xuân Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Điền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Tạo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Tạo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 9/9/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dục, nguyên quán chưa rõ, sinh 1934, hi sinh 20/4/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Quang, nguyên quán chưa rõ hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Liêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Liêm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Lựu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Lựu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/10/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...160016011602160316041605160616071608...74341