Trang 1606, kết quả từ 16051 tới 16060 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tránh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tránh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 7/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trương Thị Hoá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Hoá, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 30/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/12/966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Thuận Điền - Xã Thuận Điền - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 29/3/1975, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Sừ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sừ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 29/4/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Quang Miến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang Miến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lương Văn Khứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lương Văn Khứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 27/3/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Trúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Trúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 21/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Pha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Pha, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 21/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...160116021603160416051606160716081609...74341