Trang 1607, kết quả từ 16061 tới 16070 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trương Châu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Châu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 12/4/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 12/1/1969, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Uýnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Uýnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 31/5/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 5/5/1985, hiện đang yên nghỉ tại Ba Tri - Xã An Thủy - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Lê Quang ái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Quang ái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 18/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Dư Cường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Dư Cường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 22/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trương Thị Trai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Thị Trai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 25/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Tiến Hiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tiến Hiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 30/6/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Phiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 12/5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...160216031604160516061607160816091610...74341