Trang 1608, kết quả từ 16071 tới 16080 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Tuyến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tuyến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 15/7/1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Lưu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Lưu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 20/3/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 30/8/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Trợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Trợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 17/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Xuân Công

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Xuân Công, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 19/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Cáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 15/7/1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Tích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Tích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Thị Lý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Lý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1/9/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Hoà - Xã Triệu Hòa - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Thọ Thung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thọ Thung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 8/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Xuân Nghính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Nghính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1935, hi sinh 1963, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...160316041605160616071608160916101611...74341