Trang 1609, kết quả từ 16081 tới 16090 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trịnh Đình Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1933, hi sinh 1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Viết Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Xu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 20/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Hoằng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hoằng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 12/1946, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Phước

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Phước, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Đình Phú

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Phú, nguyên quán chưa rõ, sinh 1932, hi sinh 13/9/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Cơ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Cơ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Triệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Triệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1931, hi sinh 11/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Pháp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Pháp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1913, hi sinh 12/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Hồ Thúc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thúc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 12/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...160416051606160716081609161016111612...74341