Trang 1610, kết quả từ 16091 tới 16100 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Cao Hữu Thỉ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hữu Thỉ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Đức Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đức Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 1/1/1979, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Đình Cảm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Cảm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 27/1/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Dự

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Dự, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 12/1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Bùi Duy Miến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Duy Miến, nguyên quán chưa rõ, sinh 1923, hi sinh 1/12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Đình Kỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Kỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 12/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Hồ Tuỵ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Tuỵ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 12/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trịnh Đình Tại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Tại, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 13/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Cao Hữu Thí

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hữu Thí, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 4/2/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Cao Hữu Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hữu Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1906, hi sinh 13/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...160516061607160816091610161116121613...74341