Trang 1611, kết quả từ 16101 tới 16110 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Viết Tân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Tân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 6/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Minh Cầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Cầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1924, hi sinh 28/12/1953, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hồ Thống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Thống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 27/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phan Đình Uynh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Đình Uynh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 19/11/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1917, hi sinh 20/3/1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 6/2/1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Trịnh Đình Lân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Lân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 7/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Viết Xân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Xân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1929, hi sinh 20/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đình Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 13/5/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...160616071608160916101611161216131614...74341