Trang 1612, kết quả từ 16111 tới 16120 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/10/1986, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Hồ Đống

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Đống, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 18/6/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1979, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Trịnh Ân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Ân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1918, hi sinh 15/5/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trịnh Triền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Triền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 25/3/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Văn Giám

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Giám, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 11/3/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 10/2/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trịnh Doãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Doãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 23/7/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Thị Sản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thị Sản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1899, hi sinh 5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...160716081609161016111612161316141615...74341