Trang 1613, kết quả từ 16121 tới 16130 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Lê Văn Thích

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thích, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 1945, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Hữu Khởi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hữu Khởi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1916, hi sinh 26/8/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Đản

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Đản, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 1964, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Quyết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Quyết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1942, hi sinh 7/1965, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Cao Hãn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hãn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 1/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Cược

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Cược, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Lê Đình Miên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Miên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 5/1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Cao Hữu Hoán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Hữu Hoán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1911, hi sinh 15/11/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Hồ Phầu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Phầu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1939, hi sinh 26/5/1966, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Kham

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Kham, nguyên quán chưa rõ, sinh 1937, hi sinh 22/5/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...160816091610161116121613161416151616...74341