Trang 1614, kết quả từ 16131 tới 16140 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Đức Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Bình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 14/3/1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Hồ Huyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Huyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1914, hi sinh 25/2/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trịnh Đình Toàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Toàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 30/7/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trịnh Kinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Kinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 13/12/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Tùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Tùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 27/6/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Hoặc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Hoặc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 15/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trịnh Hiều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Hiều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1915, hi sinh 5/5/47, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Hồ Việt Triều

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Việt Triều, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 18/5/1962, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1921, hi sinh 28/2/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Nghiễm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Nghiễm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 3/4/1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...160916101611161216131614161516161617...74341