Trang 1615, kết quả từ 16141 tới 16150 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Du

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Du, nguyên quán chưa rõ, sinh 1900, hi sinh 20/10/1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Trịnh Đình Trương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Đình Trương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1905, hi sinh 14/1/1957, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đình Đỉnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đình Đỉnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1926, hi sinh 1948, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hồ Vứ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Vứ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1910, hi sinh 18/6/1952, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Quế

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Quế, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 16/10/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Dung, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Thắng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lương, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kháng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Trọng Kháng, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1951, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tiến, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị

1...161016111612161316141615161616171618...74341