Trang 1616, kết quả từ 16151 tới 16160 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Ngô Đức Thuật

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Đức Thuật, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Cao Đức Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Đức Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Đức Long

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Long, nguyên quán chưa rõ, sinh 1930, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Hoàng Mạnh Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Mạnh Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1904, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Lợi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đức Ngụ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Ngụ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quý

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Quý, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Hưng Lễ - Xã Hưng Lễ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Trình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Trình, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Long Mỹ - Xã Long Mỹ - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre

1...161116121613161416151616161716181619...74341