Trang 1617, kết quả từ 16161 tới 16170 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Xuân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1927, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 16/4/1948, hiện đang yên nghỉ tại Thành Triệu - Xã Thành Triệu - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Võ Danh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Danh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1907, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Vĩnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1919, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hoàng Thưởng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Thưởng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1920, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1969, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Lục Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lục Văn Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Khang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Khang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1903, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Xuân Minh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Minh, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhàn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/10/1968, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre

1...161216131614161516161617161816191620...74341