Trang 1618, kết quả từ 16171 tới 16180 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hiễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hiễn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Duy Hùng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Duy Hùng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đỗng Văn Thoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Thoan, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Ngọc Hội

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Ngọc Hội, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phạm Viết Vinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Viết Vinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1909, hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Triệu Giang - Xã Triệu Giang - Huyện Triệu Phong - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Đỗ Như Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Như Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ngọc Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Văn Thoại

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thoại, nguyên quán chưa rõ hi sinh 2/1967, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thọ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 18/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...161316141615161616171618161916201621...74341