Trang 1620, kết quả từ 16191 tới 16200 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Minh Đức Bẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Minh Đức Bẩy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 28/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Nguỳ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nguỳ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1922, hi sinh 13/8/1947, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Trung Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Trung Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Bùi Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1945, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trịnh Văn Pháo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Văn Pháo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Hùng Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hùng Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 4/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Huy Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Huy Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Dương Văn Hiệu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Hiệu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 18/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đỗng Quang Phán

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Quang Phán, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Khắc Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Khắc Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...161516161617161816191620162116221623...74341