Trang 1621, kết quả từ 16201 tới 16210 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Đình Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Văn Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Vũ Trung Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Trung Thông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Hồ Văn Dục

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Dục, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Đức Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Đức Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 28/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Oanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Oanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Đinh Văn Thăng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đinh Văn Thăng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Bá Hân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Bá Hân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...161616171618161916201621162216231624...74341