Trang 1622, kết quả từ 16211 tới 16220 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 26/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Thanh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Thanh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Xuân Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Xuân Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 25/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lý Kiến Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lý Kiến Nghiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đỗ Văn Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Hành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Tô Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tô Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 21/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhã

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhã, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghiệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1943, hi sinh 12/1/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhạc, nguyên quán chưa rõ hi sinh 28/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre

1...161716181619162016211622162316241625...74341