Trang 1623, kết quả từ 16221 tới 16230 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Tỉnh Minh Ngữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Tỉnh Minh Ngữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhậm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1/10/1962, hiện đang yên nghỉ tại Phước Long - Xã Phước Long - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1972, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 17/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại Bến Tre - Xã Hữu Định - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Dương Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Bùi Xuân Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 31/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghinh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nghinh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Bùi Văn Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Bùi Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...161816191620162116221623162416251626...74341