Trang 1624, kết quả từ 16231 tới 16240 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Trọng Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Trọng Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 17/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Đức Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Đoàn Minh Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Minh Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Hậu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/2/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Xuân Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Võ Quyết Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Võ Quyết Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Chung Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Chung Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phan Thị Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thị Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1941, hi sinh 14/5/1970, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...161916201621162216231624162516261627...74341