Trang 1626, kết quả từ 16251 tới 16260 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗng Văn Hoan

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗng Văn Hoan, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 13/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vi Văn Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vi Văn Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Lê Tất Báo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Tất Báo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 10/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Trương Quốc Bẩy

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Quốc Bẩy, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Trần Văn Nghi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nghi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Quang Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quang Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 4/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Đoàn Hoà Bình

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hoà Bình, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thầm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Quốc Thầm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...162116221623162416251626162716281629...74341