Trang 1625, kết quả từ 16241 tới 16250 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Phạm Đức Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 8/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 12/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Đoàn Hữu Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đoàn Hữu Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 4/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Nghiên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Nghiên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 10/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Phan Thiết

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Thiết, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 8/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Sĩ Hiền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Sĩ Hiền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hữu Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1955, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 18/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Phước Bửu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Phước Bửu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1940, hi sinh 1976, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Xuân Nghĩa

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Xuân Nghĩa, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 10/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...162016211622162316241625162616271628...74341