Trang 1627, kết quả từ 16261 tới 16270 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Bùi Xuân Quang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Xuân Quang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Thượng Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thượng Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 8/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Thái Thanh Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Thái Thanh Nguyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1946, hi sinh 17/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Ngô Văn Giữ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Giữ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Lê Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Kỷ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Kỷ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 17/2/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trương Văn Ngọc

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trương Văn Ngọc, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 13/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Anh Thấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Anh Thấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 21/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thấu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thấu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Trịnh Xuân Giai

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Xuân Giai, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...162216231624162516261627162816291630...74341