Trang 1628, kết quả từ 16271 tới 16280 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Giang

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Giang, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Phổ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Phổ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 7/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại Tiên Thủy - Xã Tiên Thủy - Huyện Châu Thành - Bến Tre
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhá

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhá, nguyên quán chưa rõ hi sinh 10/4/1968, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nha, nguyên quán chưa rõ hi sinh 15/7/1948, hiện đang yên nghỉ tại Chợ Lách - Thị Trấn Chợ Lách - Huyện Chợ Lách - Bến Tre
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngyệt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngyệt, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 7. Liệt sĩ Bạch Văn Giáp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bạch Văn Giáp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Hoàng Văn Theo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Văn Theo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 4/3/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Phạm Đức Ngưỡng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Ngưỡng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...162316241625162616271628162916301631...74341