Trang 1629, kết quả từ 16281 tới 16290 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Đỗ Văn Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Văn Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 30/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Vũ Công Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Công Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 22/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Bùi Tuyên Giáo

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Tuyên Giáo, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 9/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Điểu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Mai Văn Thệ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Mai Văn Thệ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 24/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Dương Đình Điện

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Dương Đình Điện, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 30/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Hồng Nga

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Hồng Nga, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 29/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Sơn Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Sơn Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1948, hi sinh 28/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lô Đình Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lô Đình Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 3/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Đức Điệp

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đức Điệp, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 2/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...162416251626162716281629163016311632...74341