Trang 1630, kết quả từ 16291 tới 16300 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Trần Văn Hà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 23/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Lê Trọng Thể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Thể, nguyên quán chưa rõ hi sinh 24/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Ngô Văn Thắng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Thắng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Vũ Quý Hải

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Vũ Quý Hải, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/12/1973, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Ngô Văn Tuấn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Ngô Văn Tuấn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 1/3/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Thương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 30/12/1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Phạm Văn Bể

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Bể, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 8/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Trần Văn Hoà

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Hoà, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 26/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Lê Đức Chiêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Đức Chiêu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 19/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 25/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...162516261627162816291630163116321633...74341