Trang 1631, kết quả từ 16301 tới 16310 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Ba

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Ba, nguyên quán chưa rõ, sinh 1944, hi sinh 8/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Phan Mót

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phan Mót, nguyên quán chưa rõ, sinh 1925, hi sinh 1954, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Hà Văn Bạt

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hà Văn Bạt, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Nguyễn Thị Hiếu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thị Hiếu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1936, hi sinh 1/1969, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn đức Hoài

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn đức Hoài, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 10/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Thi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 20/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Trần Công Nhu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Công Nhu, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Trọng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Phạm Văn Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Thị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 15/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhung, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...162616271628162916301631163216331634...74341