Trang 1632, kết quả từ 16311 tới 16320 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hoàng Đức Hanh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hoàng Đức Hanh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 31/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 5/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Trần Văn Thị

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thị, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 16/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Kiều Xuân Đoàn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Kiều Xuân Đoàn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 19/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đường, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 14/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Phạm Đức Nhi

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Đức Nhi, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 23/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Huy Hạnh

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Huy Hạnh, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 11/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lê Minh Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Minh Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 6/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 20/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Lê Trọng Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Trọng Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 5/8/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...162716281629163016311632163316341635...74341