Trang 1633, kết quả từ 16321 tới 16330 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Tương

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Tương, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 14/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Bùi Đình Co

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Đình Co, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1968, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Phạm Hùng Đức

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Hùng Đức, nguyên quán chưa rõ, sinh 1951, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Phạm Văn Tiêm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Phạm Văn Tiêm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 12/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 5. Liệt sĩ Hồ Viết Điền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Viết Điền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 2/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 6. Liệt sĩ Lê Văn Thông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Thông, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyễn, nguyên quán chưa rõ hi sinh 1971, hiện đang yên nghỉ tại Bình Đại - Xã Bình Thới - Huyện Bình Đại - Bến Tre
 8. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 18/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Lương Quới - Xã Lương Quới - Huyện Giồng Trôm - Bến Tre
 9. Liệt sĩ Nguyễn Canh Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Canh Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 23/5/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ hi sinh 30/8/1970, hiện đang yên nghỉ tại Mỏ Cày - Xã Đa Phước Hội-Tân Hội - Huyện Mỏ Cày - Bến Tre

1...162816291630163116321633163416351636...74341