Trang 1634, kết quả từ 16331 tới 16340 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyên, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 2. Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyễn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Nguyễn, nguyên quán chưa rõ hiện đang yên nghỉ tại Tân Xuân - Xã Tân Xuân - Huyện Ba Tri - Bến Tre
 3. Liệt sĩ Trịnh Quang Nhậm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trịnh Quang Nhậm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1947, hi sinh 27/1/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Huỳnh Văn Thêu

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Huỳnh Văn Thêu, nguyên quán chưa rõ hi sinh 20/4/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Văn Truyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Truyền, nguyên quán chưa rõ hi sinh 9/5/1977, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Cao Bá Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Cao Bá Thành, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 20/6/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 27/4/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Nguỹen Hữu Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguỹen Hữu Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Nguyễn Thế Tuyên

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Thế Tuyên, nguyên quán chưa rõ, sinh 1950, hi sinh 9/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Bùi Thanh Thái

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Bùi Thanh Thái, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 14/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...162916301631163216331634163516361637...74341