Trang 1635, kết quả từ 16341 tới 16350 trong số 743413 kết quả

 1. Liệt sĩ Hồ Văn Điển

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Hồ Văn Điển, nguyên quán chưa rõ, sinh 1949, hi sinh 7/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 2. Liệt sĩ Đỗ Bá Đô

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Đỗ Bá Đô, nguyên quán chưa rõ hi sinh 7/11/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 3. Liệt sĩ Lê Văn Đồng

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lê Văn Đồng, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 17/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 4. Liệt sĩ Trần Văn Thành

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Thành, nguyên quán chưa rõ hi sinh 4/6/1975, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 5. Liệt sĩ Nguyễn Đức Tính

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đức Tính, nguyên quán chưa rõ, sinh 1959, hi sinh 3/12/1978, hiện đang yên nghỉ tại Châu Phú - An Giang
 6. Liệt sĩ Nguyễn Văn Đôn

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Văn Đôn, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 1/7/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 7. Liệt sĩ Nguyễn Đình Tuyền

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Đình Tuyền, nguyên quán chưa rõ, sinh 1953, hi sinh 29/10/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 8. Liệt sĩ Lưu Chí Đông

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Lưu Chí Đông, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 11/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 9. Liệt sĩ Trần Văn Nhâm

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Trần Văn Nhâm, nguyên quán chưa rõ, sinh 1952, hi sinh 16/9/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị
 10. Liệt sĩ Nguyễn Công Độ

  Nguyên quán chưa rõ

  Liệt sĩ Nguyễn Công Độ, nguyên quán chưa rõ, sinh 1954, hi sinh 24/12/1972, hiện đang yên nghỉ tại NTLS xã Hải Thượng - Xã Hải Thượng - Huyện Hải Lăng - Quảng Trị

1...163016311632163316341635163616371638...74341